user_mobilelogo

Henningsen Transport & Guiding AS (HTG AS) har utarbeidet smittevernplan i tråd med internasjonale maritime regler, råd fra nasjonale myndigheter (NHI) og lokal bransjestandard for turistbransjen på Svalbard utarbeidet av Visit Svalbard og godkjent av Sysselmesteren på Svalbard.

Våre underleverandører på transport til og fra fartøyet har utarbeidet tilsvarende planer.

Selskapet og selskapets samarbeidspartnere plikter å dokumentere nødvendige opplysninger for eventuell smittesporing: dato, fullt navn, bosted, telefon og e-post.

Opplysningene oppbevares internt og kan utleveres til den lokale smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus på forespørsel.

Ta felles ansvar! Vi ber deg respektere og følge reglene:

  • Vask hender grundig og ofte eller bruk håndsprit.

  • Hold god avstand anbefalt 1 m.

  • Host i papirlommetørkle eller bruk albuekroken.

  • Hold deg hjemme hvis du er syk

  • Dersom du viser symptomer på luftveisinfeksjon eller feber kan du bli nektet deltakelse på vårt fjordcruise.

***********************************

Henningsen Transport & Guiding AS (HTG AS) has implemented guidelines for preventive measures to avoid transmission in accordance with International Maritime Regulations (IMO), current advise from the National Health Institute (NHI) and the local business standard for the Tourist Industry in Svalbard issued by Visit Svalbard and approved by the Governor of Svalbard.

Our subcontractors for transport to and from our vessels have implemented similar procedures.

HTG AS and our subcontractors are required to collect the following information and document necessary information for contact-tracing purposes in the event of a confirmed contamination or outbreak on board: date, full name, accommodation, contact phone and e-mail.

The information is securely kept by the company and will only be disclosed to local infectious authorities upon request.

Be responsible! Respect and follow the rules:

  • Wash your hands frequently and thoroughly

  • Keep an adequate distance from others advised 1 meter

  • Cough in a disposable paper tissue or use a flexed elbow.

  • If you feel sick, don’t travel.

  • If you show visible symptoms of a respiratory infection or fever you may be denied joining our fjord-cruise

Henningsen Transport & Guiding AS

Email: info@svalbardcruise.com

Tel: +47 4004 9171

Web: www.svalbardcruise.com
basePIC verksted

Sign in to your account